Informacje

KADRA INTERNATU:

Kierownik internatu

mgr Beata Sławińska

Wychowawcy

mgr Bogusława Kiziok

mgr Łukasz Sobczak

mgr Ewa Jedyńska

mgr Michał Sobociński

MŁODZIEŻOWA RADA INTERNATU 2021/22: 

Adam Petla – przewodniczący

Bora Kasap – wiceprzewodniczący

CZŁONKOWIE RADY: 

Bartosz Szymański

Nataniel Sitarz

Emilia Szylińczuk

GRUPA WSPOMAGAJĄCA: 

Aleksandra Lehmann

Michał Sołtysiak

Karol Krzywizna